Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Minh Giám - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

-Tên luận án: Dạy học định hướng phát triển năng lực tự học môn hóa học với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo
- Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học
- Mã số: 9140110
- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Tứ Thành 
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 07/05/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Luận án đã có những đóng góp mới về cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học định hướng phát triển năng lực tự học (NLTH) môn hóa học với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở trường Trung học Cơ sở (THCS)

  1. Phát triển khung lý thuyết về cách mà công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát triển NLTH cho học sinh.
  1. Xây dựng khung NLTH hóa học và bộ công cụ đánh giá NLTH của HS qua dạy học môn hóa học THCS với sự hỗ trợ của AI Chatbot.
  1. Xây dựng Cây phả hệ nội dung sử dụng trong dạy học môn hóa học.
  1. Đề xuất các biện pháp phát triển NLTH môn hóa học với sự hỗ trợ của AI Chatbot.
  1. Xây dựng quy trình thiết kế kịch bản dạy học môn hóa học với sự hỗ trợ của AI Chatbot, tức là tạo ra sản phẩm là một AI Chabot sử dụng trong dạy học môn Hóa học cho HS THCS. Cũng từ quy trình này có thể xây dựng AI Chatbot sử dụng trong dạy học các môn học khác.
  1. Xây dựng quy trình tổ chức dạy học môn hóa học với sự hỗ trợ của AI Chatbot định hướng phát triển NLTH cho học sinh.
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam