Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Khắc Hưng - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài Dành dành láng (Gardenia philastrei), Dành dành Angkor (Gardenia angkorensis) và Dành dành chi tử (Gardenia jasminoides) tại Việt Nam. 
- Ngành: Hóa học
- Mã số:  9440112
- Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Vũ Đình Hoàng – Đại học Bách Khoa Hà Nội
2. PGS. TS. Nguyễn Hữu Tùng – Trường đại học Phenikaa
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 02/04/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Từ mẫu lá dành dành láng (Gardenia philastrei) lần đầu tiên đã phân lập và xác định cấu trúc của 8 hợp chất cycloartane triterpene và 1 hợp chất flavone, trong đó bao gồm 01 cycloartane triterpene mới được đặt tên là coronalyl acetate (GP1).
2. Từ mẫu lá dành dành Angkor (Gardenia angkorensis) lần đầu tiên đã phân lập và xác định cấu trúc của 18 hợp chất, trong đó bao gồm 02 hợp chất phenolic glycoside mới được đặt tên là angkorenside A (GA2) và angkorenside B (GA3)
3. Từ mẫu cành, lá dành dành chi tử (Gardenia jasminoides) đã phân lập và xác định cấu trúc của 3 iridoid và 1 triterpene đã biết.
4. Các hợp chất mới coronalyl acetate (GP1), angkorenside A (GA2) và angkorenside B (GA3) có hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxide với IC50 lần lượt là IC50 147,19 ± 3,04, 166,24 ± 5,37 và 148,83 ± 3,24 M.
5. Hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxide mạnh của hợp chất coronalolide methyl ester (GP5) với IC50 = 7,57 ± 0,66 M lần đầu tiên được báo cáo trong nước và trên thế giới.
6. Hoạt tính ức chế -glucosidase tiềm năng của hợp chất b-hydroxygeniposide (GJ2) với IC50 6,38 ± 0,12 mM lần đầu tiên được báo cáo trong nước và trên thế giới.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam