Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Quy chế sau đại học

Quy định xét duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Quy định này áp dụng đối với học viên đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu (sau đây gọi tắt là học viên) theo phương thức xét tuyển và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là NCS) của Trường

Quy định về hỗ trơ nghiên cứu xem chi tiết tại đây và mẫu hồ sơ tại đây


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam