Trang chủ >> Ðào tạo >> Học phí

Thu học phí Sau đại học qua cổng thanh toán Viettel Money

Học viên Sau đại học thực hiện thanh toán qua công thông tin đào tạo https://ctt-sis.hust.edu.vn với tài khoản Sau học của mình. 
Học viên Sau đại học có thể xem hướng dẫn chi tiết đăng ký dịch vụ Viettel Money và thực hiện đóng học phí chi tiết theo hướng dẫn kèm thông báo
Mọi thắc mắc về học phí học viên liên hệ chuyên viên Lê Minh Thuyết qua email: thuyet.leminh@hust.edu.vn ( khi thắc mắc ghi mã học viên hoặc mã nghiên cứu sinh)
Huong dan thanh toan qua Viettel Money qua cổng đào tạo


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam