Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Đức Dương - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

 
- Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn thông tin trong các hệ thống điều khiển công nghiệp
- Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
- Mã số:  9520216
- Người hướng dẫn khoa học:
                                                   1. TS. Cung Thành Long
  2. PGS. TS. Lê Mình Thuỳ
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 27/05/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 

  1. Tìm ra ngưỡng phát hiện tấn công tuyến tính của các phương pháp CUSUM (Cumulative Sum), CHI2 (Chi-squared). Đồng thời, luận án xác định khả năng phát hiện tấn công tuyến tính của một số phương pháp WL CUSUM, FMA, CUSUM hay CHI2 trong trường hợp phương pháp K-L bị vượt qua. Kết quả chỉ ra là: khả năng phát hiện tấn công tuyến tính của phương pháp FMA là tốt nhất trong bốn phương pháp trên, còn khả năng phát hiện tấn công tuyến tính của phương pháp CHI2 là kém nhất. Trong quá trình nghiên cứu phương pháp FMA, tác giả cũng phân tích kỹ ảnh hưởng của các trọng số  và khoảng thời gian tấn công L đến khả năng phát hiện tấn công tuyến tính của phương pháp này.
  2. Đề xuất một mô hình nhận dạng kết hợp cho phép nâng cao chất lượng nhận dạng các kiểu tấn công tính toàn vẹn dữ liệu vào hệ SCADA. Lớp đầu tiên của mô hình được đề xuất là sự kết hợp của các mô hình Random Forest, Light Boosting Gradient Machine, và eXtreme Gradient Boosting. Tác giả dùng một mạng đa tầng MLP làm lớp phân loại meta cho mô hình. Mô hình đề xuất được tối ưu hoá và kiểm nghiệm trên bộ dữ liệu quốc tế đường ống dẫn khí Turnipseed. Kết quả thử nghiệm có độ chính xác lần lượt là 99.72 % và 99.62 % tương ứng trường hợp phát hiện tấn công phân loại nhị phân (bị tấn công hay bình thường) và phân loại đa lớp.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam