Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Minh Thắng - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội

- Đề tài:  Nghiên cứu chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) sử dụng nhiên liệu n-heptan/ethanol/diesel
- Ngành: Kỹ thuật ô tô
- Mã số: 9520130
- Ngày đăng: 27/05/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam