Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Đoàn Thanh Xuân - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội

 
- Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ đôi số ứng dụng cho Robot công nghiệp
- Ngành: Kỹ thuật cơ khí     
- Mã số: 9520103
- Ngày đăng: 02/05/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam