Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Đinh Văn Vương - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội

- Đề tài:  Nghiên cứu điều khiển robot phục hồi chức năng chi dưới sử dụng cơ nhân tạo/ Study on Control of a PAM-based Lower-Limb Rehabilitation Robot
- Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Mã số: 9520216
- Ngày đăng: 25/04/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam