Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Tú Uyên

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Tú Uyên
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 8 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
- Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tạo màu bằng phương pháp tự nhuộm để nâng cao chất lượng tơ tằm Việt Nam
- Ngành: Công nghệ dệt, may
- Mã số: 9540204
- Ngày đăng thông báo: 22/04/2024

Nội dung chi tiết luận án: Xem tại đây.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam