Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Lê Đức Minh


Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Lê Đức Minh
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
- Đề tài: Dạy học các mô đun chuyên môn nghề điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng
- Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học
- Mã số: 9140110
- Ngày đăng thông báo: 11/04/2024

Nội dung chi tiết luận án: Xem tại đây.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam