Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Hải Hà - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu mô phỏng, chế tạo cảm biến đo khí H­2 trên cơ sở sóng âm bề mặt sử dụng vật liệu tổ hợp Paladi/Graphene
- Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.
- Mã số: 9520216
- Ngày đăng: 10/04/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam