Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thắng

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thắng
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 7 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
- Đề tài: Nghiên cứu chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) sử dụng nhiên liệu n-heptan/ethanol/diesel
- Ngành: Kỹ thuật ô tô
- Mã số: 9520130   
- Ngày đăng thông báo: 08/04/2024

Nội dung chi tiết luận án: Xem tại đây.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam