Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của một số vật liệu huỳnh quang mạng nền Germanat và Silicat garnet ứng dụng cho LED  
- Ngành: Khoa học vật liệu
- Mã số:  9440122
- Ngày đăng:  25/03/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam