Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Vũ Đức Quang - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu công nghệ dập thủy tĩnh để tạo hình chi tiết rỗng dạng trụ bậc và chữ T từ phôi ống  
- Ngành: Kỹ thuật cơ khí
- Mã số:  9520103
- Ngày đăng:  18/03/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam