Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Minh Thắng - Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu chế độ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) sử dụng nhiên liệu n-heptan/ethanol/diesel 
- Ngành: Kỹ thuật ô tô
- Mã số:  9520130
- Người hướng dẫn khoa học:
                                                        1. GS.TS. Lê Anh Tuấn
                                                         2. TS. Phạm Minh Hiếu
 
- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ngày đăng: 15/03/2024
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 

  1. Mô phỏng quá trình hình thành hỗn hợp của động cơ HCCI khi hỗn hợp nhiên liệu n-heptan và ethanol với các tỷ lệ khác nhau 0%, 10%, 20% và 30% phun trên đường nạp bằng công cụ mô phỏng CFD. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra được sự thay đổi của một số thông số ảnh hưởng đến quá trình cháy của động cơ HCCI.
  2. Luận án đã tính toán thiết kế chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu theo nguyên lý phun gián tiếp trên đường nạp để hình thành hỗn hợp đồng nhất. Ngoài ra, một hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử có thể linh hoạt thay đổi áp suất phun và thời điểm phun cũng như lượng nhiên liệu phun để nghiên cứu điều khiển quá trình cháy của động cơ HCCI. Xác định được các yếu tổ ảnh hưởng như: Nhiệt độ khí nạp, tỷ lệ luân hồi khí thải, tỷ lệ hỗn hợp nhiên liệu tại các chế độ tải tới đặc điểm quá trình HCCI.
  3. Đưa ra các bộ tham số điều khiển nhằm thiết lập và mở rộng chế độ HCCI trên một động cơ nghiên cứu như công suất, mô men, tốc độ, áp suất xi lanh được thu thập, xử lý và phân tích.
 
- Nội dung: Luận án bảo vệ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam