Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Đoàn Thanh Xuân


Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Đoàn Thanh Xuân
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
- Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ đôi số ứng dụng cho Robot công nghiệp/Research on developing digital twins-based application for industrial robots
- Ngành: Kỹ thuật cơ khí
- Mã số: 9520103
- Ngày đăng thông báo: 14/03/2024

Nội dung chi tiết luận án: Xem tại đây.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam