Trang chủ >> Tin tức & sự kiện >> Ðào tạo

Danh sách học viên, nghiên cứu sinh nhận học bổng Sau đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội đã xét hồ sơ xin học bổng của các Học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2023. Nhà trường dự kiến tổ chức lễ trao học bổng trong thời gian tới, thời gian và địa điểm cụ thể, nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến các học viên và nghiên cứu sinh sau.
Danh sách các học viên và nghiên cứu sinh được học bổng xem tại đây
Danh sách học viên sau đại học được nhận học bổng từ các Quĩ, tổ chức, doanh nghiệp xem tại đây


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam