Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Quy chế sau đại học
Quy chế đào tạo năm 2023
  •   Ngày đăng: 31/08/2023 16:38:04Quy chế đào tạo năm 2021
  •   Ngày đăng: 04/01/2022 10:16:12


Quy định xét duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
  •   Ngày đăng: 08/12/2020 16:15:16

Quy định này áp dụng đối với học viên đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu (sau đây gọi tắt là học viên) theo phương thức xét tuyển và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là NCS) của Trường


Hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức và quản lý đào tạo quy chế đào tạo chính quy
  •   Ngày đăng: 26/03/2019 15:21:25

Hướng dẫn này chỉ có các mục liên quan đến đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ


Quy chế đào tạo chính quy 2018
  •   Ngày đăng: 04/12/2018 16:15:40
Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam