Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Lễ tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học năm 2023
  •   Ngày đăng: 15/12/2023 18:25:04

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ năm 2023 dành cho các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng ( học viên tra cứu thông tin trong mục Tra cứu thông tin bằng).


Lịch học bổ sung cao học khóa 2023A
  •   Ngày đăng: 03/11/2023 15:55:05Lịch học bổ sung cao học khóa 2022(AB)
  •   Ngày đăng: 07/06/2023 09:24:41


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam