Trang chủ >> Giới thiệu >> Giới thiệu chung

Phó Trưởng ban Đào tạo: PGS.TS. Dương Ngọc Khánh
Phụ trách đào tạo cao học và nghiên cứu sinh

Các chuyên viên đảm trách mảng chuyên môn:

Nội dung công việc Cán bộ phụ trách
1. Đào tạo thạc sĩ
1.Tiếp nhận đăng ký học
2.Kế hoạch học, TKB, phòng học
3.Cấp thẻ học viên
4.ISO, kho lưu trữ, CSVC thiết bị, website
5.Theo dõi kế hoạch viết Giáo trình, xuất bản
6.Quản lý học bổ sung, theo dõi thực hiện
7.Quản lý hồ sơ nhập học cao học
8.Khối lượng giảng dạy
 
Nguyễn Huy Hùng
Email: hung.nguyenhuy
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 116
 
1.Xử lý thôi học, tạm dừng, học tiếp
2.Công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, in bằng
3.Quản lý học phí sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh)
4.Phần mềm hệ thống sau đại học
5.Thống kê dữ liệu HV (học phí, qui mô...)
6.Quản lý học viên, nghiên cứu sinh đi trao đổi, học tập, nghiên cứu
Lê Minh Thuyết
Email: thuyet.leminh
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 103 
 
1.Quản lý hồ sơ HV toàn trường khóa chẵn
2.Điểm, xác nhận điểm, chứng nhận HV khóa chẵn
3.Xử lý hoãn thi khóa chẵn
4.Giao đề tài LV khóa chẵn
5.Hồ sơ bảo vệ CH khóa chẵn
6.Quản lý học phần Triết học
Đỗ Thúy Lan
Email: lan.dothuy
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 109
1.Quản lý hồ sơ HV toàn trường khóa lẻ
2.Điểm, xác nhận điểm, chứng nhận học viên khóa lẻ
3.Xử lý hoãn thi khóa lẻ
4.Giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa lẻ
5.Hồ sơ bảo vệ thạc sĩ trong khóa lẻ
Lê Thu Giang
Email: giang.lethu1
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 108
1.Hợp đồng, thỏa thuận đào tạo và thanh lý
2.Thanh, quyết toán các khoản được ủy nhiệm thu, chi
3.Theo dõi, thống kê phát bằng tốt nghiệp Thạc sĩ
4.Mua sắm văn phòng phẩm
5.Thanh toánh HĐ Giáo trình, xuất bản, chương trình đào tạo
Đinh Thị Quyên
Email: quyen.dinhthi
ĐT: (024)-38692115 máy lẻ 105
2. Đào tạo tiến sĩ
Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS
Nguyễn Thị Hương
Email: huong.nguyenthi1
ĐT: 0243 8682305
 
Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS
Nguyễn Đức Giáp
Email: Giap.nguyenduc
ĐT: 0243 8682305
 

Hướng dẫn gửi email cho cán bộ: Để bảo vệ địa chỉ email của cán bộ khỏi các email rác (spam mail), chúng tôi chỉ liệt kê tên người dùng (username) không đính kèm tên miền (domain name), theo danh sách ở trên. Nếu muốn gửi email, bạn hãy thêm phần tên miền vào phía sau tên người dùng như sau: username@hust.edu.vn

 

Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam