Trang chủ >> Các mẫu giấy tờ >> Nghiên cứu sinh

STT Loại tài liệu Tải về
1 Mẫu bản khai trích ngang của thầy hướng dẫn NCS Download
2 Mẫu kế hoạch làm việc của nghiên cứu sinh/học viên cao học Download
3 Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa quyết định giao đề tài và phân tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh Download
4 Hướng dẫn làm thủ tục khi NCS có những thay đổi trong quá trình đào tạo Download
5 Lý lịch khoa học cho hướng dẫn nghiên cứu sinh Download
6 Mẫu giấy tờ phuc vụ học tâp nghiên cứu sinh Download
7 Hồ sơ và Hướng dẫn bảo vệ nghiên cứu sinh khoá 2016-2017 Download
8 Hồ sơ và Hướng dẫn bảo vệ NCS có Quyết định công nhận từ 1.1.2018 – 15.8.2021 Download


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam