Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Lịch học cao học kỳ 2 năm học 2023-2024 đợt 2

 
Ban Đào tạo thông báo lịch học các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 đợt 2
- Học viên cao học, NCS đăng ký học kỳ 2 2023 2023 đợt 2 xem lịch học chi tiết tại đây
- Lịch học đang được cập nhật đề nghị học viên thường xuyên theo dõi.
- Đối với học phần đồ án đề xuất (DX6000) những học viên đã đăng ký học liên hệ trực tiếp với Trường/ khoa quản ngành.
- NCS đăng ký học bổ sung đến hết ngày 15/05/2024.
- Những lớp học phần bị hủy Học viên có thể làm đơn theo mẫu " ĐT.QT05.BM.12. Đơn xin đăng ký học" để đăng ký các học phần khác thay thế. Đơn xin đăng ký các học phần thay thế nộp về Ban Đào tạo - Phòng 315-C1 trước ngày 15/05/2024.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam