Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Thông báo nhận hồ sơ học bổng Sau đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhằm thu hút và khuyến khích học tập cũng như hỗ trợ kinh phí cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường có chính sách học bổng cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
- Học viên cao học trúng tuyển các chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu năm 2023.
- Nghiên cứu sinh đang học các chương trình tiến sĩ (nghiên cứu sinh chưa gia hạn).
2. Mức học bổng
Nhà Trường áp dụng hai mức học bổng: Mức 1 và Mức 2
- Mức 1 tương ứng với 100% học phí chương trình đào tạo chuẩn của thạc sĩ và 100% học phí 1 năm học của nghiên cứu sinh
- Mức 2 tương ứng với 50% học phí chương trình đào tạo chuẩn của thạc sĩ và 50% học phí 1 năm học của nghiên cứu sinh
3. Hồ sơ
- Đối với học viên cao học: Đơn đăng ký xét học bổng (theo mẫu, Phụ lục I) và Đề cương nghiên cứu (theo mẫu, phục lục III) kèm theo các minh chứng đủ điều kiện nhận học bổng theo quy định.
- Đối với nghiên cứu sinh: Đơn đăng ký xét học bổng (theo mẫu, Phụ lục II) kèm theo các minh chứng đủ điều kiện nhận học bổng theo quy định.
4. Thời gian thu hồ sơ
Học viên và nghiên cứu sinh nộp hồ sơ xin cấp học bổng tại phòng 315 nhà C1, Bàn số 5, thời hạn nộp từ 22/01/2024-02/02/2024 19/02/2024-08/03/2024.
Quy định về học bổng xem chi tiết tại đây và mẫu phụ lục hồ sơ xem tại đây


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam