Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Lịch học cao học kỳ 1 năm học 2023-2024 đợt 1

Phòng Đào tạo thông báo lịch học các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 đợt 1
- Học viên cao học, NCS đăng ký học kỳ 1 2023 2023 đợt 1 xem lịch học chi tiết tại đây
- Lịch học đang được cập nhật đề nghị học viên thường xuyên theo dõi.
- Đối với học phần đồ án đề xuất (DX6000) Học viên liên hệ trực tiếp với Trường/ khoa quản ngành


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam