Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS NCS Bùi Tiến Thành - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội


- Đề tài: Nghiên cứu chế tạo nhũ tương cation polyacrylamit bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương nghịch định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp
- Ngành: Kỹ thuật Hóa học
- Mã số: 9520301
- Ngày đăng: 10/07/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam