Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Khắc Hưng - Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội

- Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài Dành dành láng (Gardenia philastrei), Dành dành Angkor (Gardenia angkorensis) và Dành dành chi tử (Gardenia jasminoides) tại Việt Nam
- Ngành: Hóa học
- Mã số: 9440112
- Ngày đăng: 13/06/2024
- Nội dung: Luận án đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau bảo vệ cấp ĐHBK Hà Nội (xem tại đây)


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam