Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận
- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 24 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
- Đề tài: Phân loại mã độc Android sử dụng học sâu (Android malware classification using deep learning)
- Ngành: Kỹ thuật máy tính
- Mã số: 9480106
- Ngày đăng thông báo: 06/06/2024

Nội dung chi tiết luận án: Xem tại đây.


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam