Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Ảnh lễ tốt nghiệp tiến sĩ năm 2023

Ban Đào tạo gửi anh/chị tân thạc sĩ, tiến sĩ ảnh lễ tốt nghiệp ngày 28.10.2023.
Các anh chị tân Tiến sĩ có thể tải ảnh của mình theo đường link tại đây


Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam