Trang chủ >> Ðào tạo >> Học phí

Thu học phí cao học và nghiên cứu sinh

Phòng đào tạo sẽ kết hợp ngân hàng vietinbank tiến hành trích thu học phí cao học và nghiên cứu sinh vào chiều ngày 18/01/2019 và 25/01/2019.

        Đề nghị học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành học phí vào tài khoản vietinbank của mình trước 1 trong 2 điểm mố trên, ngoài học phí phải nộp, tài khoản phải đảm bảo số dư tài khoản tối thiểu 70.000VNĐ.

Các tin đã đăng
  » Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 4)
  » Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (đợt cuối)
  » Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (lần 3)
  » Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 3)
  » Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 2)
  » Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (lần 2)
  » Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1
  » Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019
  » Thông báo đóng học phí cao học (Quét bổ sung ngày quét 20,29/06/2018 )
  » Thông báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh (Quét đợt cuối ngày quét 21,31/05/2018 )
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn