Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> Nghiên cứu sinh

Danh mục chương trình đào tạo tiến sĩ 2016

Stt

Mã số

Tên chuyên ngành

Chương trình

1

62460102

Toán giải tích

Chi tiết

2

62460112

Toán ứng dụng

Chi tiết

3

62460103

Phương trình vi phân và tích phân

Chi tiết

4

62460106

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học

Chi tiết

5

62460110

Cơ sở toán học cho tin học

Chi tiết

6

62480101

Khoa học máy tính

Chi tiết

7

62480104

Hệ thống thông tin

Chi tiết

8

62480103

Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết

9

62520214

Kỹ thuật máy tính

Chi tiết

10

62440103

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Chi tiết

11

62520401

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

12

62440104

Vật lý chất rắn

Chi tiết

13

62520101

Cơ kỹ thuật

Chi tiết

14

62440107

Cơ học vật rắn

Chi tiết

15

62520103

Kỹ thuật cơ khí

Chi tiết

16

62440108

Cơ học chất lỏng

Chi tiết

17

62520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

Chi tiết

18

62520309

Kỹ thuật vật liệu

Chi tiết

19

62440129

Kim loại học

Chi tiết

20

62520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chi tiết

21

62520202

Kỹ thuật điện

Chi tiết

22

62520203

Kỹ thuật điện tử

Chi tiết

23

62520208

Kỹ thuật viễn thông

Chi tiết

24

62440123

Vật liệu điện tử

Chi tiết

25

62440127

Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử

Chi tiết

26

62440119

Hóa lý thuyết và hóa lý

Chi tiết

27

62440114

Hóa hữu cơ

Chi tiết

28

62440125

Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

Chi tiết

29

62520301

Kỹ thuật hóa học

Chi tiết

30

62540104

Công nghệ sau thu hoạch

Chi tiết

31

62420201

Công nghệ sinh học

Chi tiết

32

62540101

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

33

62340414

Quản lý công nghiệp

Chi tiết

34

62310101

Kinh tế học

Chi tiết

35

62540205

Công nghệ dệt, may

Chi tiết

36

62520115

Kỹ thuật nhiệt

Chi tiết

37

62520320

Kỹ thuật môi trường

Chi tiết

38

62140110

Lý luận và phương pháp dạy học

Chi tiết
39

62480105

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chi tiết

Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn