Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> Cao học

Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2022

CTĐT:  Chương trình đào tạo

STT

Chương trình đào tạo

Ngành bậc Thạc sĩ

Nội dung CTĐT

Ghi chú

1

 Khoa học máy tính

 Khoa học máy tính

 Chi tiết


2

 Kỹ thuật máy tính

 Kỹ thuật máy tính

 Chi tiết


3

 Khoa học dữ liệu

 Khoa học máy tính4

Công nghệ thông tin (Thạc sĩ kỹ thuật)

Công nghệ thông tin

 Chi tiết

 

5

 Quản lý kỹ thuật công nghệ

 Quản lý công nghiệp

 Chi tiết

 

6

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật điện tử

 Chi tiết


7

Kỹ thuật Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật điện tử

 


8

Kỹ thuật Viễn thông

Kỹ thuật Viễn thông

 Chi tiết


9

Kỹ thuật Viễn thông (Elitech)

Kỹ thuật Viễn thông

 


10

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh

 Chi tiết


11

Kỹ thuật y sinh (Elitech)

Kỹ thuật y sinh

 


12

Toán tin

Toán tin

 Chi tiết


13

Kỹ thuật Hạt nhân

Kỹ thuật Hạt nhân

 Chi tiết


14

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

 Chi tiết16

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

 


17

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

 


18

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Ứng dụng)

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

 

19

Quản trị kinh doanh (KH)

Quản trị kinh doanh (KH)

Chi tiết


22

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Chi tiết

 

23

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Chi tiết


24

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 


25

Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Môi trường

Chi tiết


26

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết


27

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

 Chi tiết


28

Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (Elitech)

Kỹ thuật Điện

 


29

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

 Chitiết


30

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa (Elitech)

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

 


31

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Khoa học vật liệu

 Chi tiết33

Công nghệ dệt may

Công nghệ dệt, may

Chi tiết


34

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt

 Chi tiết


35

Sư phạm kỹ thuật

Lý luận và phương pháp dạy học

 Chi tiết

 

36

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Chi tiết


37

Kỹ thuật Hàng không

Kỹ thuật cơ khí động lực

Chi tiết


38

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết


39

Kỹ thuật ô tô (Elitech)

Kỹ thuật ô tô

 Chi tiết


40

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

 


41

Kỹ thuật Cơ Điện tử

Kỹ thuật Cơ Điện tử

 


42

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

 


43

Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết


44

Hóa học

Hóa học

Chi tiết


45

Kỹ thuật in

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết


46

Khoa học và Công nghệ nano

Vật lý kỹ thuật

 Chi tiết

 

47

Khoa học Vật liệu (Vật liệu Điện tử)

Khoa học Vật liệu

 

 

48

Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

 

 

 


Các tin đã đăng
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2020
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2019B
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2018
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2015
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2014
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2011
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng cho các khóa 2009 và 2010
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn