Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> Cao học

Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2020

      CTĐT:  Chương trình đào tạo

STT

Chương trình đào tạo

Ngành bậc Thạc sĩ

Nội dung CTĐT

Ghi chú

1

 Khoa học máy tính

 Khoa học máy tính

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

2

 Kỹ thuật máy tính

 Kỹ thuật máy tính

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

3

 Khoa học dữ liệu

 Khoa học máy tính

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

4

Công nghệ thông tin (Thạc sĩ kỹ thuật)

Công nghệ thông tin

Chi tiết

 

5

 Quản lý kỹ thuật công nghệ

 Quản lý công nghiệp

Chi tiết

 

6

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật điện tử

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

7

Kỹ thuật Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật điện tử

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

8

Kỹ thuật Viễn thông

Kỹ thuật Viễn thông

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

9

Kỹ thuật Viễn thông (Elitech)

Kỹ thuật Viễn thông

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

10

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

11

Kỹ thuật y sinh (Elitech)

Kỹ thuật y sinh

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

12

Toán tin

Toán tin

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

13

Kỹ thuật Hạt nhân

Kỹ thuật Hạt nhân

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

14

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

15

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

16

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

17

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

18

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Ứng dụng)

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

 

19

Quản trị kinh doanh (KH)

Quản trị kinh doanh (KH)

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

20

Phân tích kinh doanh - Elitech

Quản trị kinh doanh (KH)

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

21

Kinh tế học

Kinh tế học

Chi tiết

 

22

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Chi tiết

 

23

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

24

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

25

Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Môi trường

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

26

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

27

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

28

Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (Elitech)

Kỹ thuật Điện

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

29

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

30

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa (Elitech)

Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

31

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Khoa học vật liệu

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

32

Công nghệ May

Công nghệ dệt, may

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

33

Kỹ thuật Dệt

Công nghệ dệt, may

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

34

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

35

Sư phạm kỹ thuật

Lý luận và phương pháp dạy học

Chi tiết

 

36

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

37

Kỹ thuật Hàng không

Kỹ thuật cơ khí động lực

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

38

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

39

Kỹ thuật ô tô (Elitech)

Kỹ thuật ô tô

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

40

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

41

Kỹ thuật Cơ Điện tử

Kỹ thuật Cơ Điện tử

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

42

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

Kỹ thuật Cơ Điện tử (Elitech)

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

43

Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

44

Hóa học

Hóa học

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

45

Kỹ thuật in

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết

CT tích hợp cử nhân thạc sĩ

46

Khoa học và Công nghệ nano

Vật lý kỹ thuật

Chi tiết

 

47

Khoa học Vật liệu (Vật liệu Điện tử)

Khoa học Vật liệu

Chi tiết

 

48

Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

Chi tiết

 


Các tin đã đăng
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2019B
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2018
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2015
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2014
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2011
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng cho các khóa 2009 và 2010
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn