Trang chủ >> Chương trình đào tạo >> Cao học

Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2014

TT

Chương trình đào to

Chuyên ngành

Nội dung CTĐT

1

Kỹ thuật máy thủy khí

Kỹ thuật cơ khí động lực

 Xem chi tiết

2

Kỹ thuật động cơ đốt trong

Kỹ thuật cơ khí động lực

 Xem chi tiết

3

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật cơ khí động lực

 Xem chi tiết

4

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

5

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin

 Xem chi tiết

6

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

 Xem chi tiết

7

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

 Xem chi tiết

8

Truyền thông và mạng máy tính

Kỹ thuật máy tính

 Xem chi tiết

9

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

 Xem chi tiết

10

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

 Xem chi tiết

11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 Xem chi tiết

12

Đo lường và các hệ thống điều khiển

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 Xem chi tiết

13

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử

 Xem chi tiết

14

Kỹ thuật viễn thông

Kỹ thuật viễn thông

 Xem chi tiết

15

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh

 Xem chi tiết

16

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

 Xem chi tiết

17

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

 Xem chi tiết

18

Công nghệ vật liệu dệt may

Công nghệ vật liệu dệt may

 Xem chi tiết

19

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật nhiệt

 Xem chi tiết

20

Chế tạo máy

Kỹ thuật cơ khí

 Xem chi tiết

21

Công nghệ hàn

Kỹ thuật cơ khí

 Xem chi tiết

22

Cơ học kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

 Xem chi tiết

23

Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

 Xem chi tiết

24

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

 Xem chi tiết

25

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

 Xem chi tiết

26

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

 Xem chi tiết

27

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

 Xem chi tiết

28

Kỹ thuật lọc- hóa dầu

Kỹ thuật hóa học

 Xem chi tiết

29

Công nghệ vật liệu silicat

Kỹ thuật hóa học

 Xem chi tiết

30

Kỹ thuật in và truyền thông

Kỹ thuật hóa học

 Xem chi tiết

31

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

 Xem chi tiết

32

Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

 Xem chi tiết

33

Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

 Xem chi tiết

34

Vật lý kỹ thuật

Vật lý kỹ thuật

 Xem chi tiết

35

Khoa học và công nghê nano

Vật lỹ kỹ thuật

 Xem chi tiết

36

Kỹ thuật hạt nhân

Kỹ thuật hạt nhân

 Xem chi tiết

37

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

 Xem chi tiết

38

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

 Xem chi tiết

39

Toán-tin

Cơ sở toán học cho tin học

 Xem chi tiết

40

Sư phạm kỹ thuật

Lý luận và phương pháp dạy học

 Xem chi tiết

41

Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác

Khoa học máy tính

 Xem chi tiết

42

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 Xem chi tiết

43

Khoa học và kỹ thuật tính toán

Công nghệ thông tin

 Xem chi tiết

Các tin đã đăng
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2011
  » Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng cho các khóa 2009 và 2010
Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn