Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Dạy học môn công nghệ trung học phổ thông trong môi trường học bằng làm theo quan điểm sư phạm tương tác - NCS Nguyễn Thị Giang

Ngày đăng: 28/04/2021

Tên luận án: Dạy học môn công nghệ trung học phổ thông trong môi trường học bằng làm theo quan điểm sư phạm tương tác

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học.          Mã số: 9140110

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Giang

Người hướng dẫn khoa học:

                                                1. TS. Vũ Thị Lan

                                                2. GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xem học bằng làm là mở rộng của học tập trải nghiệm (Kolb) và dạy học hướng quy nạp, là một chiến lược dạy học trong môi trường học tập có đánh giá theo năng lực, đặc biệt là môi trường có tính cạnh tranh (nhằm tuyển chọn nói chung hoặc tuyển dụng nói riêng).

2. Xác định hệ thống khái niệm công cụ dạy học tương tác trong môi trường học bằng làm; hệ thống hóa các loại hình học bằng làm; xây dựng khung lý luận và thực tiễn về dạy học tương tác trong môi trường học bằng làm.

3. Trên cơ sở vận dụng quan điểm sư phạm tương tác, đề xuất quy trình và các biện pháp dạy học môn Công nghệ Trung học phổ thông trong môi trường học bằng làm nhằm phát huy năng lực người học.

 


Nguyen Thi Giang.rar
Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và phát thải từ hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ của Việt Nam - NCS Phạm Thị Huế
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hoạt động của bộ vi chấp hành mũi dò quét định hướng ứng dụng khắc các cấu trúc nano- NCS Đặng Văn Hiếu
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhung
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRỊNH THỊ HẰNG
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh LÊ ĐỨC HIỀN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh CAO THỊ KIÊN CHUNG
  » Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường của NCS Phạm Khánh Huy
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐẶNG HỒNG TOAN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VÕ VĂN HÙNG
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng gạo lứt trong chế biến đồ uống lên men bổ dưỡng cho bộ đội - NCS Lưu Anh Văn
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn