Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và phát thải từ hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ của Việt Nam - NCS Phạm Thị Huế

Ngày đăng: 20/04/2021
Tên luận án: Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng và phát thải từ hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ của Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật môi trường                                           Mã số: 9520320
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Huế
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
                                              2. GS. TS. Hoàng Xuân Cơ
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Nghiên cứu khai thác bảng IO của Việt Nam xác định được mức tiêu thụ năng lượng từ hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ và đánh giá được xu hướng thay đổi cường độ năng lượng, phát thải khí và mối quan hệ giữa hoạt động dịch vụ này với các ngành kinh tế khác.
2. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật LMDI phân tách đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng làm thay đổi cường độ năng lượng và chỉ ra được các tác động làm tăng phát thải CO2 của hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ.
3. Sử dụng công cụ Calculator 2050 thiết lập và xây dựng dịch bản dự báo sử dụng năng lượng và phát thải đến năm 2050.
 
Phạm Thị Huế.rar 

Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hoạt động của bộ vi chấp hành mũi dò quét định hướng ứng dụng khắc các cấu trúc nano- NCS Đặng Văn Hiếu
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhung
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRỊNH THỊ HẰNG
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh LÊ ĐỨC HIỀN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh CAO THỊ KIÊN CHUNG
  » Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường của NCS Phạm Khánh Huy
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐẶNG HỒNG TOAN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VÕ VĂN HÙNG
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng gạo lứt trong chế biến đồ uống lên men bổ dưỡng cho bộ đội - NCS Lưu Anh Văn
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu dẫn ion lithium trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein - NCS Trịnh Thị Hằng
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn