Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hoạt động của bộ vi chấp hành mũi dò quét định hướng ứng dụng khắc các cấu trúc nano- NCS Đặng Văn Hiếu

Ngày đăng: 20/04/2021
Tên luận án: Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hoạt động của bộ vi chấp hành mũi dò quét định hướng ứng dụng khắc các cấu trúc nano”
Ngành: Khoa học Vật liệu                     Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Hiếu
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Chu Mạnh Hoàng
                                              2. TS. Vũ Thu Hiền
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 

  1. Luận án đã đề xuất và thiết kế mô phỏng bộ chấp hành dịch chuyển một chiều phương z hạn chế được nhiễu kết cặp cơ. Các cấu trúc lò xo dầm dạng zig-zag mở rộng và dạng lò xo dầm kết cặp cơ đáp ứng ưu tiên dịch chuyển theo phương z trong khi chống lại các mode dao động khác không mong muốn đã được đề xuất và khảo sát bằng cả phương pháp giải tích và mô phỏng số sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn.
  2. Một bộ chấp hành có khả năng điều khiển độc lập dịch chuyển ba chiều xyz tích hợp trên một chíp lần đầu tiên đã được nghiên cứu và thiết kế. Bộ vi dịch chuyển ba chiều với khả năng điều khiển dịch chuyển độc lập dựa trên việc đề xuất phương pháp cách ly điện trong khi đảm bảo kết cặp cơ giữa các thành phần cấu trúc đã được thiết kế và mô phỏng. Mô hình lý thuyết cho khảo sát hoạt động của bộ chấp hành đã được xây dựng làm cơ sở cho việc thiết kế các bộ vi chấp hành có đặc trưng hoạt động theo yêu cầu.
  3. Luận án cũng đã đề xuất quy trình công nghệ và chế tạo thành công mũi dò quét có kích thước ở thang nano dựa trên công nghệ quang khắc truyền thống và vi cơ khối ướt.
 
Đặng Văn Hiếu.rar 

Các tin đã đăng
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhung
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRỊNH THỊ HẰNG
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh LÊ ĐỨC HIỀN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh CAO THỊ KIÊN CHUNG
  » Thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường của NCS Phạm Khánh Huy
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐẶNG HỒNG TOAN
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VÕ VĂN HÙNG
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng gạo lứt trong chế biến đồ uống lên men bổ dưỡng cho bộ đội - NCS Lưu Anh Văn
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu dẫn ion lithium trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein - NCS Trịnh Thị Hằng
  » Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VŨ THÀNH NIÊM
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn