Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nano silica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu - NCS Hoàng Thị Phương

Ngày đăng: 28/09/2018

Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nano silica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu

Ngành: Kỹ thuật Hóa học                                                          Mã số: 9520301

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Phương

Người hướng dẫn khoa học:

                                              1. GS.TS Đinh Thị Ngọ

                                             2. PGS. TS Hoàng Xuân Tiến

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

            Về lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nanosilica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu, luận án đã thiết lập được phương pháp tiên tiến để tổng hợp vật liệu nanosilica với kích thước hạt phù hợp, giảm khả năng kết tụ và tăng độ ưa dầu, kỵ nước. Đặc biệt đã thành công trong việc tổng hợp và biến tính vật liệu mới aerogel có khả năng hấp phụ dầu rất cao. Lần đầu tiên sử dụng sóng siêu âm để điều chỉnh kích thước hạt và thu được kích thước hạt 6,8 nm - rất nhỏ so với các công trình công bố trước đây.

Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá khoa học về vấn đề ô nhiễm môi trường dầu và nước thải nhiễm dầu tại các khu vực khai thác dầu khí. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, luận án đã đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được ứng dụng vào quá trình thu hồi dầu cao. Luận án đã đưa ra 2 loại vật liệu nanosilica –TEOS – PDMS và aerogel –PDMS đã biến tính cho kết quả hấp phụ dầu và tái sử dụng cao trên mẫu dầu thô mỏ Bạch Hổ. Các kết quả này có tính mới và ứng dụng thực tiễn cao trong hấp phụ dầu tại Việt Nam.

                                        

Hoang Thi Phuong.rar
Các tin đã đăng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lưu Hoàng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Văn Duy
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Ngô Thị Hiền
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Đức Trọng
  » Luận án tiến sĩ: Khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyên - NCS Nguyễn Thị Thảo
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Bùi Quang Thanh
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phương pháp tạo hình lưỡi cắt kéo mổ y tế đầu cong nhằm cải thiện chất lượng làm việc của kéo - NCS Lê Văn Thắm
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Hoàng Thị Phương Thảo
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tĩnh điện cao áp trong công nghệ tách các phần tử có điện dẫn khác nhau - NCS Đinh Quốc Trí
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Huy Thăng
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn