Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co-B trên chất mang mao quản trung bình để chuyển hóa khí tổng hợp thành phân đoạn diesel ở điều kiện áp suất thường, nhiệt độ thấp - NCS Nguyễn Văn Hòa

Ngày đăng: 16/11/2017

Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co-B trên chất mang mao quản trung bình để chuyển hóa khí tổng hợp thành phân đoạn diesel ở điều kiện áp suất thường, nhiệt độ thấp

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa Học             Mã số: 62520301                                       

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hòa

 

Người hướng dẫn khoa học:

                                              1. TS. Đào Quốc Tùy        

     2. PGS. TS. Lê Văn Hiếu

 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Tổng hợp thành công được hệ xúc tác Co-B/Al-MCM-41; Co-B/Al-SBA-15 với bề mặt riêng cao. Đã nghiên cứu đặc trưng hệ xúc tác này với các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại. Đã tìm được tỷ lệ kim loại hoạt động và kim loại phụ trợ thích hợp đó là 5%Co-0,4%B/Al-MCM-41 và 5%Co-0,4%B/Al-SBA-15. Với xúc tác 5%Co-0,4%B/Al-MCM-41: bề mặt riêng theo BET đạt 635m2/g, độ phân tán kim loại đạt 1,4%. Với xúc tác 5%Co-0,4%B/Al-SBA-15: bề mặt riêng đạt 585m2/g, độ phân tán kim loại đạt 1,99%.

2. Nghiên cứu một cách có hệ thống phản ứng tổng hợp F-T ở điều kiện áp suất thường, nhiệt độ thấp trên hệ xúc tác kim loại chuyển tiếp coban trên hai chất mang mao quản trung bình trật tự MCM-41 và SBA-15, có sử dụng kim loại phụ trợ B, đã thành công trong việc hướng phản ứng tổng hợp F-T trên hai hệ xúc tác đã tổng hợp được để tạo ra sản phẩm hydrocacbon lỏng có số mạch cacbon nằm trong phân đoạn nhiên liệu từ xăng đến diesel, tập trung ở phân đoạn diesel.

3. Đã lựa chọn được điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp F-T trên hai hệ xúc tác 5%Co-0,4%B/Al-MCM-41 và 5%Co-0,4%B/Al-SBA-15. Nhiệt độ khử 334oC với xúc tác 5%Co-0,4%B/Al-MCM-41, 331oC với xúc tác 5%Co-0,4%B/Al-SBA-15; nhiệt độ phản ứng đối với hai xúc tác là 195oC; thời gian phản ứng 10h; tốc độ thể tích nguyên liệu 200h-1.

 

Nguyen Van Hoa.rar
Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Mô hình hóa quá trình tổng hợp lignosufonat từ dịch đen nấu bột giấy sulfat làm phụ gia xây dựng - NCS Nguyễn Trường Giang
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và động học của các vật liệu SiO2 và MgSiO3 lỏng - NCS Luyện Thị San
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu khả năng cắt của đá mài xẻ rãnh nghiêng trên bề mặt đá mài chế tạo thử nghiệm tại Việt Nam khi mài phẳng vật liệu SKD11 nhiệt luyện - NCS Nguyễn Thị Phương
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đánh giá chất lượng bề mặt thép SKD61 chưa tôi bằng phương pháp xung tia lửa điện trong môi trường dung dịch điện môi có chứa bột Cacbít vônphram - NCS Lê Văn Tạo
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Quốc Hiến
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Tạ Tuấn Hưng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Ngọc Anh
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp và ổn định phân tán chất lỏng từ Fe3O4 - NCS Nguyễn Quang Hưng
  » Luận án Tiến sĩ: Bất đẳng thức tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev – Fourier và ứng dụng - NCS Phạm Văn Hoằng
  » Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa - NCS Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn