Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo xúc tác zeolit Y chứa mao quản trung bình từ nguyên liệu trong nước ứng dụng trong phản ứng alkyl hóa benzene bằng isopropanol - NCS Lê Văn Dương

Ngày đăng: 26/12/2016

Tên luận án: " Nghiên cứu chế tạo xúc tác zeolit Y chứa mao quản trung bình từ nguyên liệu trong nước ứng dụng trong phản ứng alkyl hóa benzene bằng isopropanol"

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ                                  số: 62440114             

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Dương

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Tạ Ngọc Đôn

2. GS.TS.Vũ Thị Thu Hà

Tên sở đào tạo: Trường Đại Học Bách Khoa Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

ü  Đã tổng hợp được nano-zeolit Y có tỷ số Si/Al = 2,4 trực tiếp từ cao lanh có mặt chất tạo phức hữu cơ. Từ trước đến nay sử dụng cao lanh chỉ tổng hợp được nano-zeolit NaY có tỷ số Si/Al ≤ 2,0.

ü  Đã nghiên cứu một cách hệ thống và đã tìm ra điều kiện tổng hợp vật liệu meso-zeolit NaY chứa vi mao quản và trật tự từ cao lanh, có mặt EDTA và  CTAB. Vật liệu này bền nhiệt, bền thủy nhiệt, bề mặt riêng lớn, nên có thể phù hợp cho hấp phụ và xúc tác ở nhiệt độ cao.

ü  Từ nguồn nguyên liệu hữu cơ là vỏ trấu và nguồn vô cơ là cao lanh không bổ sung thêm các nguồn Si và Al, đã tổng hợp thành công các vật liệu meso-zeolit NaY và MSU-S(Y) chứa MQTB trật tự.

Kết quả này mở ra cơ hội sử dụng đồng thời cả hai nguồn nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có kể trên để chế tạo các vật liệu hấp phụ và xúc tác.

ü  Đã nghiên cứu phản ứng alkyl hóa Benzene bằng IPA để điều chế Cumene trên các xúc tác chế tạo được. Chọn được xúc tác MSU-USY  trên cơ sở vỏ trấu và cao lanh cho độ chọn lọc Cumene và độ chuyển hóa benzene cao nhất, phù hợp để nhận sản phẩm chính là Cumene.

Le Van Duong.rar
Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Loại trừ nhiễu và nén tín hiệu điện tim để ứng dụng trong môi trường truyền dẫn vô tuyến - NCS Dương Trọng Lượng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiệu quả phanh trên đường có hệ số bám khác nhau của đoàn xe sơ mi rơ moóc làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông - NCS Nguyễn Thanh Tùng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp từ sinh khối cho động cơ diesel phát điện cỡ nhỏ - NCS Bùi Văn Chinh
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Gia Điềm
  » Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kích thước và kết cấu của bộ phận hướng dòng đến hiệu suất của bơm chìm hướng trục ở Việt Nam - NCS Nguyễn Minh Tuấn
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Thu Diệp
  » Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su - NCS Nguyễn Thị Thanh
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đỗ Văn Hưng
  » Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thu Nga
  » Thông báo về việc nộp báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn