Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu quá trình chế biến cao lanh Phú Thọ để sản xuất các hợp chất của nhôm - NCS Vũ Minh Khôi

Tên luận án: “Nghiên cứu quá trình chế biến cao lanh Phú Thọ để sản xuất các hợp chất của nhôm”

Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học  Mã số: 62520301

Nghiên cứu sinh: Vũ Minh Khôi

Người hướng dẫn khoa học:

                                                  1.PGS.TS. La Thế Vinh

  2.PGS. TS. Lê Thị Mai Hương

 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã khảo sát quá trình tách Al2O3 khỏi cao lanh Phú Thọ bằng các axit HCl, H2SO4, hỗn hợp HCl + H2SO4 và cho thấy khi dùng hỗn hợp axit HCl + H2SO4 cho hiệu suất tách nhôm cao hơn sử dụng từng axit riêng, cụ thể: hỗn hợp 1 mol HCl + 2,5 mol H2SO4 cho hiệu suất tách 86,6% với tỉ lệ lỏng rắn là 8/1; nhiệt độ phản ứng ở 950C trong 2 giờ; hiệu suất tách cao nhất của HCl là 35,96% với điều kiện nung cao lanh ở 5500C, tỉ lệ lỏng rắn là 10/1, nhiệt độ phản ứng là 950C trong 1 giờ; hiệu suất tách cao nhất của H2SO4 đạt 84,82% với điều kiện nung cao lanh ở 6000C trong 2 giờ, tỉ lệ lỏng rắn là 8/1, nhiệt độ phản ứng là 950C trong 2 giờ.
  2. Đã đưa ra qui trình công nghệ tách Al2O3 từ cao lanh Phú Thọ bằng hỗn hợp axit HClH2SO4, chế tạo PAC lỏng từ dung dịch sau khi hòa tách. Ứng dụng PAC thu được trong xử lí nước thải.
  3. Đã khảo sát quá trình tách nhôm oxit khỏi cao lanh Phú Thọ bằng phản ứng pha rắn với NaHSO4, KHSO4 và cho thấy hiệu suất tách nhôm đạt hơn 95% (NaHSO4) và đạt 92,7% (KHSO4) với điều kiện nung lần 1 là 1 giờ ở 2500C rồi bổ sung nước theo tỉ lệ rắn lỏng là 2/1, tiếp tục nung lần 2 ở 3500C trong 3 giờ, từ đó đề xuất công nghệ tách nhôm oxit trong cao lanh bằng NaHSO4, KHSO4
  4. Đã nghiên cứu thu hồi sản phẩm phụ SiO2 và khảo sát ứng dụng của nó làm phụ gia cho sơn vô cơ chịu nhiệt.

Vu Minh Khoi.rar
Các tin đã đăng
  » Lịch học các học phần tiến sĩ dành cho NCS khóa (2014,2015,2016)
  » Luận án tiến sĩ: Nhận dạng hệ thống điều khiển lò hơi trong vòng kín - NCS Trịnh Thị Khánh Ly
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Nguyễn Khắc Kiểm
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Nguyễn Quốc Hùng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Nguyễn Thị Vân Hương
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Tạ Thị Thúy Hương
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Trần Xuân Tiến
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Nguyễn Ngọc Tú
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường - NCS Nguyễn Văn Quang
  » Thông báo về việc thực hiện chương trình đào tạo Tiến sĩ
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn