.
  • English
  • Vietnam
Tìm kiếm   
.
Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh
 
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức & sự kiện
Tuyển sinh
Ðào tạo
Học phí
Ngoại ngữ
Cao học
Nghiên cứu sinh
Văn bản & Quy chế
Các mẫu giấy tờ
Chương trình đào tạo
Thư viện ảnh
Dành cho học viên
Đội ngũ đào tạo SĐH
Tra cứu thông tin bằng

  Lượt truy nhập:  5368458
  Đang online:  194
.

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng - NCS Nguyễn Văn Quang

   

Ngày đăng: 02/08/2016

Tên luận án: Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng

Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học                       Mã số: 62520301

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Quang

Người hướng dẫn khoa học:     1. GS.TSKH La Văn Bình

                                                2. PGS.TS La Thế Vinh

 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã tổng hợp ammonium sulfate từ bã thải photphogip nhà máy DAP Đình Vũ – Hải Phòng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo ammonium sulfate từ NH4F và photphogip. Kết quả thực nghiệm cho thấy ở nhiệt độ phản ứng 30oC; tốc độ khuấy 500 vòng/ phút sau 1 giờ phản ứng với mẫu thí nghiệm với tỉ lệ khối lượng PG/ NH4F = 10:3,2 có bổ sung H2O theo tỉ lệ

1g PG : 5ml H2O đạt hiệu suất chuyển hóa thành ammonium sulfate là 82,75%.  

2. Đã khảo sát ảnh hưởng của phụ gia NH3 và ure đến hiệu suất phản ứng tạo ammonium sulfate từ photphogip và NH4F trong cùng điều kiện phản ứng như mẫu không có phụ gia cho thấy khi bổ sung dung dịch NH3 0,1M với tỉ lệ PG/NH3 = 1g/0,5ml hiệu suất đạt 93,7 % còn với phụ gia ure nồng độ 0,05M với tỉ lệ PG/ure = 1g/1ml thì hiệu suất đạt 93,26%.

3. Đã xây dựng được quan hệ thế nhiệt động của phản ứng phân hủy canxi sulfate trong photphogip vào nhiệt độ khi không có chất khử và khi có chất khử:

- Không có chất khử : ∆GT(3-1) = -426,437.T + 512002 +5,55.T.LnT + 16,074.10-3.T2-414578,42 /T -10-9.T3/2

 - Với chất khử lưu huỳnh: ∆GT(3-15) = -1696,98.T + 1333050,577 + 40,992.T.LnT + 38,0855.10-3.T2- 20,374.105/T -10-9.T3/2                                                                                            

- Với chất khử carbon: ∆GT(3-22) = -849,6452.T + 640544,84 + 38,017.LnT.T + 24,1325.10-3.T2 -1182300/T – 10-9.T3

Khi không dùng chất khử thì nhiệt độ phân hủy CaSO4 phải trên 1400K mới bắt đầu; khi có chất khử là lưu huỳnh thì nhiệt độ phân hủy CaSO4 trên 965K mới bắt đầu; khi có chất khử carbon nói chung nhiệt độ phân hủy CaSO4 trên 1155K mới bắt đầu.

Đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất khử canxi sulfate trong PG của nhà máy DAP về dạng SO2 sau khi khử bằng lưu huỳnh và carbon. Kết quả thực nghiệm cho thấy với chất khử lưu huỳnh thì hiệu suất đạt là 97,07% ở nhiệt độ 1173K; thời gian phản ứng 150 phút; cỡ hạt PG là 0,08mm. Đối với chất khử carbon dạng than đá hiệu suất phản ứng đạt 85,2% ở nhiệt độ 1273K, thời gian phản ứng 150 phút; tỉ lệ khối lượng C/PG là 0,25:1; cỡ hạt PG là 0,08mm.                                                                                 

4. Đã xây dựng được sơ đồ công nghệ chế biến photphogip của nhà máy DAP Đình Vũ – Hải Phòng với dung dịch NH4F cho phép thu được ammonium sulfate làm phân bón và thu hồi bã rắn là CaF2 và các tạp chất có trong PG.

   
Nguyen Van Quang.rar
 
Các tin đã đăng
  » Thông báo về việc đăng ký tham gia đề án 911
  » Luận án tiến sĩ: Dao động uốn của dầm ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động - NCS Nguyễn Thị Vân Hương
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tính ổn định của ô tô kéo moóc - NCS Nguyễn Ngọc Tú
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật định vị dựa trên hình ảnh, ứng dụng trợ giúp dẫn đường cho người khiếm thị - NCS Nguyễn Quốc Hùng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 51- NCS Phạm Phúc Ngọc
  » Luận án tiến sĩ: Giải pháp phân chia tần số và công suất dưới điều kiện ràng buộc nhiễu cho truyền thông nhận thức sử dụng OFDM - NCS Nguyễn Tiến Hòa
  » Luận án tiến sĩ: Trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn tươi - NCS Trần Xuân Tiến
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm Sarcophyton pauciplicatum và Sinularia cruciata ở Việt Nam - NCS Phạm Thế Tùng
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-na - NCS Nguyễn Văn Toán
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen - NCS Nguyễn Thị Hà
 

  © 2009 Viện Đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam