Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và sắc ký dấu vân tay của thân rễ hai loài: củ gấu (Cyperus rotundus L.) và củ gấu biển (Cyperus stoloniferus Retz.) - NCS Nguyễn Minh Châu

Ngày đăng: 19/01/2016

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và sắc ký dấu vân tay của thân rễ hai loài: củ gấu (Cyperus rotundus L.) và củ gấu biển (Cyperus stoloniferus Retz.).

Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ                               Mã số: 62440114

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Châu

Người hướng dẫn khoa học:

                                                1. TS. Trần Thượng Quảng

2. TS. Nguyễn Tiến Đạt

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.             Từ thân rễ củ gấu đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 15 hợp chất trong đó có: 6 hợp chất thuộc lớp flavonoid gồm: (±)-3,5,6,7,8,4¢-hexahydroxyflavane (CR1), (+)-catechin (CR2), eriodictyol (CR3), luteolin (CR4), 7,4¢-dihydroxy-5,3¢-dimethoxyflavone (CR5), hovetrichoside C (CR6); 5 hợp chất thuộc lớp chất stillbenoid gồm: Piceatannol (CR7), Resveratrol (CR8), trans-Scirpusin A (CR9), trans-Scirpusin B (CR10), Cassigarol E (CR11); 2 hợp chất thuộc lớp chất terpenoid gồm: Cyperusol C (1b,4a-dihydroxyeudesm-11-ene) (CR12), 1b,4b-dihydroxyeudesm-11-ene (CR13); 1 hợp chất thuộc lớp chất chromone là 5,7-dihydroxychromone (CR14) 1 hợp chất lignan là (+)- lyoniresinol 3a-O-b-D-glucoside (CR15). Trong 15 hợp chất trên có hợp chất  (±)-3,5,6,7,8,4¢-hexahydroxyflavane (CR1) là hợp chất mới lần đầu tiên được công bố; có 6 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ loài C. rotundus L. là CR3, CR5, CR6, CR11, CR14, CR15.

2.             Lần đầu tiên thân rễ củ gấu biển đã được nghiên cứu về hóa học, đã phân lập và xác định cấu trúc của 12 hợp chất đó là: 7 hợp chất thuộc lớp flavonoid gồm: (S)-5,5¢,7-trihydroxy-2¢,4¢-dimethoxy-6-methylflavanone (CS1), Rengasin (CS2), a-Mangostin (CS3), (±)-3,5,6,7,8,4¢-hexahydroxyflavane (CS4), (+)-Catechin (CS5), Eriodictyol (CS6), Luteolin (CS7); 4 hợp chất thuộc lớp chất stillbenoid gồm: Piceatannol (CS8), Resveratrol (CS9), trans-Scirpusin A (CS10), trans-Scirpusin B (CS11); 1 hợp chất thuộc lớp chất terpenoid là  Cyperusol C (1b,4a-dihydroxyeudesm-11-ene) (CS12). Trong 12 hợp chất trên có hợp chất (S)-5,5¢,7-trihydroxy-2¢,4¢-dimethoxy-6-methylflavanone (CS1) là hợp chất mới lần đầu tiên được công bố; 11 hợp chất còn lại đều được phân lập lần đầu tiên từ loài C. stoloniferus Retz. Trong số 12 chất này có 9 hợp chất trùng với chất phân lập được từ loài C. rotundus L.

3.             Luận án lần đầu tiên so sánh thành phần hoá học của 2 loài C. rotundus L. và C. stoloniferus Retz. dựa theo kết quả phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất sạch kết hợp với phân tích trên hệ thống sắc ký HPTLC và HPLC.

4.             Thiết lập được các điều kiện phân tích dấu vân tay sắc ký bằng HPLC. Đánh giá độ tương đồng giữa các mẫu nghiên cứu trên kỹ thuật HPLC. Kết quả cho thấy có độ tương đồng cao của các mẫu thân rễ củ gấu biển lấy từ các địa phương khác nhau (từ 0,9424 đến 0,9903). Xác định vùng trên sắc ký đồ (từ phút thứ 8 đến phút thứ 20) cho việc nhận dạng dấu vân tay sắc ký để có thể phân biệt hai loài.

Xây dựng được điều kiện định lượng 7 thành phần hoạt chất trong đối tượng nghiên cứu trên hệ thống HPLC bằng việc sử dụng các chất sạch đã phân lập được làm chất đối chứng.

Nguyen Minh Chau.rar
Các tin đã đăng
  » Luận án tiến sĩ: Thuật toán đồng bộ và giải mã dữ liệu trong máy thu IR-UWB tốc độ thấp - NCS Trần Mạnh Hoàng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 26 - NCS Vũ Kim Dung
  » Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3 - NCS Nguyễn Quang Lịch
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thăm dò chế tạo bột titan kim loại bằng phương pháp nhiệt kim TiO2 - NCS Ngô Xuân Hùng
  » Luấn án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác trên cơ sở coban cho phản ứng tổng hợp Fischer – Tropsch ở áp suất thường - NCS Vũ An
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 25 - NCS Hồ Hữu Hùng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 25 - NCS Nguyễn Đông
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Đoàn Thanh Bảo
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ thống phát điện gió – diesel nhằm nâng cao mức thâm nhập điện gió với lưới cô lập – NCS Lê Thái Hiệp
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Lưu Thị Tho
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn