.
  • English
  • Vietnam
Tìm kiếm   
.
Trang chủ >> Ðào tạo >> Nghiên cứu sinh
 
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức & sự kiện
Tuyển sinh
Ðào tạo
Học phí
Ngoại ngữ
Cao học
Nghiên cứu sinh
Văn bản & Quy chế
Các mẫu giấy tờ
Chương trình đào tạo
Thư viện ảnh
Dành cho học viên
Đội ngũ đào tạo SĐH
Tra cứu thông tin bằng

  Lượt truy nhập:  5954995
  Đang online:  242
.

Luấn án tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác trên cơ sở coban cho phản ứng tổng hợp Fischer – Tropsch ở áp suất thường - NCS Vũ An

   

Ngày đăng: 14/01/2016

Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác trên cơ sở coban cho phản ứng tổng hợp Fischer – Tropsch ở áp suất thường”

Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học      Mã số: 62520301

Nghiên cứu sinh: Vũ An

Người hướng dẫn khoa học:

                                                1. GS.TSKH Hoàng Trọng Yêm

                                                2. TS. Đào Quốc Tùy

 

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.         Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống vai trò, ảnh hưởng của kim loại hoạt động (Co), chất mang và các chất xúc tiến (Ru), oxit (MgO) đến quá trình khử xúc tác, quá trình hấp phụ CO trên xúc tác từ đó đưa ra được các hợp phần tối ưu của kim loại hoạt động, chất mang và chất xúc tiến tăng cường tâm hoạt động của xúc tác

2.         Các loại  xúc tác được nghiên cứu đánh giá hoạt tính trên hệ thiết bị phản ứng F-T hoạt động ở áp suất thường

Bằng thực nghiệm đã tìm ra được sự hình thành carbide trên bề mặt xúc tác Co/γ-Al2O3, đó là cơ sở quan trọng để nghiên cứu đề xuất cơ chế của phản ứng F-T

   
Vu An.rar
 
Các tin đã đăng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 25 - NCS Hồ Hữu Hùng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 25 - NCS Nguyễn Đông
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Đoàn Thanh Bảo
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ thống phát điện gió – diesel nhằm nâng cao mức thâm nhập điện gió với lưới cô lập – NCS Lê Thái Hiệp
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Lưu Thị Tho
  » Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase – NCS Vũ Kim Dung
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Bùi Hồng Điệp
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 24 - NCS Lê Thị Phượng
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 23 - NCS Đặng Hữu Trung
  » Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường Tuần 23 - NCS Nguyễn Tuấn Anh
 

                           02438692115         Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam