Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Nghiên cứu sinh

Qui định về cách viết Bản tiếp thu các ý kiến của phản biện độc lập

1. Sau khi nhận được phản biện độc lập, NCS và tập thể hướng dẫn nghiên cứu kỹ các ý kiến của phản biện và của cơ quan quản lí (nếu có) và viết Bản tiếp thu ý kiến của các phản biện độc lập theo mu sau đây.

Trong Bản tiếp thu này phải tr li tt c  cac ý kiến mà cac phn bin đã nêu  nêu rõ và cụ thể phần nào, mục nào ở trang bao nhiêu đã được sử chữa; những ý kiến nào được bảo lưu và tranh luận trong buổi bảo vệ; những ý kiến được giải trình trong Bản tiếp thu.

Bản tiếp thu này được đóng bìa mềm

 

Cuối cùng có chữ kí của NCS, tập thể hướng dẫn và Hiệu trưởng trường ĐHBKHN.

 

2. Trong trường hợp phản biện độc lập không yêu cầu đọc lại hoặc đã đồng ý cho bảo vệ, Nghiên cứu sinh nộp cho Trung tâm Sau đại học:

 

- 02 Bản tiếp thu ý kiến nhận xét của phản biện độc lập và

- 01 bản luận án đóng bìa cứng có đầy đủ các thông tin theo qui định

- 03 bảm tóm tắt luận án có đầy đủ thông tin theo qui định

- 01 cuốn tổng hợp các công trình đã công bố có đầy đủ thông tin.

 

 

 

NoiDungTiepThuYKienPhanBien.doc
TrangBia.doc
Điện thoại: 02438692115
Ban đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn