Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Thạc sỹ

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học.

TT04-2012.zip
Các tin đã đăng
  » Quy định về bằng, chứng chỉ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ, điều kiện tốt nghiệp của học viên cao học và NCS
  » Bảng phân công xử lý công việc liên quan tới học viên cao học
  » Quy định về tổ chức và quản lý Đào tạo sau đại học
  » Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
  » Quy định về học lại và đăng ký học
  » Mẫu giao đề tài luận văn cao học
  » Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45-2008
  » Những qui định về đào tạo đối với học viên CH
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn