Trang chủ >> Văn bản & Quy chế >> Thạc sỹ

Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

     Ngày 28 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.


- Chi tiết thông tư

- Phụ lục I
- Phụ lục II
- Phụ lục III
- Phụ lục VI

Các tin đã đăng
  » Quy định về học lại và đăng ký học
  » Mẫu giao đề tài luận văn cao học
  » Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45-2008
  » Những qui định về đào tạo đối với học viên CH
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn