Nghiên cứu sinh
 • Luận án tiến sĩ: Tổng hợp hệ xúc tác trên cơ sở Pt/SBA-15 biến tính với Al và/hoặc B và khả năng ứng dụng của chúng trong phản ứng hydroisome hóa n-heptane, hydro hóa tetralin và phát hiện paracetamol - Ngô Thị Thanh Hiền
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu Zn2SiO4 và Zn2SnO4 không pha tạp và pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp (Mn2+, Cr3+) (Synthesis and properties of undoped and transition metal (Mn2+, Cr3+) doped Zn2SiO4 and Zn2SnO4 phosphors) - NCS Lê Thị Thảo Viễn
 • Luận án tiến sĩ: Phát triển sinh khối vi rút nhân đa diện (NPV) trên tế bào sâu khoang phục vụ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học - NCS Lê Thanh Hải Hà
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS BÙI ĐĂNG QUANG
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Anh Tuấn
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS LÊ HOÀNG
 • Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel xe tải nhẹ đang lưu hành - NCS Nguyễn Mạnh Dũng
 • Luận án tiến sĩ: Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến - NCS Phan Chí Thành
 • Luận án tiến sĩ: Áp dụng Lý thuyết trò chơi và Cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình - NCS Trịnh Bảo Ngọc
 • Điện thoại: 02438692115
  Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn