Trang chủ >> Ðào tạo
Lịch học học phần tiến sĩ năm 2022 đợt 2
Đăng ngày:2/27/2023 10:17:47 AM

Phòng Đào tạo thông báo lịch học các học phần tiến sĩ năm 2022 đợt 2, nghiên cứu sinh xem chi tiết lịch học trong danh sách Trường/Viện chuyên ngành phía dưới.

  
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn