Trang chủ >> Ðào tạo >> Học phí
Thu học phí cao học và nghiên cứu sinh
Đăng ngày:12/13/2018 11:42:35 PM

Phòng đào tạo sẽ kết hợp ngân hàng vietinbank tiến hành trích thu học phí cao học và nghiên cứu sinh vào chiều ngày 18/01/2019 và 25/01/2019.

        Đề nghị học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành học phí vào tài khoản vietinbank của mình trước 1 trong 2 điểm mố trên, ngoài học phí phải nộp, tài khoản phải đảm bảo số dư tài khoản tối thiểu 70.000VNĐ.


Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 4)
Đăng ngày:10/15/2018 11:37:12 AM

Sau 3 đợt quét học phí, hiện vẫn còn 83 nghiên cứu sinh chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí. Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí lần 4 qua thẻ ATM đối với các nghiên cứu sinh vào ngày 19/10/2018 và quét lại vào ngày 31/10/2018 cho  nghiên cứu sinh (2015, 2016, 2017, 2018) năm học 2018-2019. Đề nghị các nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (đợt cuối)
Đăng ngày:10/15/2018 11:31:04 AM

Sau 2 đợt trích thu học phí vẫn còn 345 học viên cao học (danh sách kèm theo thông báo) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường, Nhà trường  sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí đợt cuối qua thẻ ATM đối với học viên cao học vào ngày 19/10/2018 và quét lại vào ngày  31/10/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017, 2018) học phí học kỳ 2017_2018_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước đối với các  học viên chưa nộp . Đề nghị các học viên nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (lần 3)
Đăng ngày:9/14/2018 11:39:04 AM

Sau 2 đợt trích thu học phí vẫn còn 427 học viên cao học (danh sách kèm theo thông báo) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường, Nhà trường  sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí đợt 3 qua thẻ ATM đối với học viên cao học vào ngày 20/09/2018 và quét lại vào ngày 28/09/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017, 2018) học phí học kỳ 2017_2018_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước đối với các  học viên chưa nộp . Đề nghị các học viên nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 3)
Đăng ngày:9/12/2018 11:15:18 PM

Sau 2 đợt quét học phí, hiện vẫn còn 160 nghiên cứu sinh chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí. Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí lần 3 qua thẻ ATM đối với các nghiên cứu sinh vào ngày 20/09/2018 và quét lại vào ngày 30/09/2018 cho  nghiên cứu sinh (2015, 2016, 2017, 2018) năm học 2018-2019. Đề nghị các nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019 (lần 2)
Đăng ngày:8/13/2018 2:20:53 PM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với các nghiên cứu sinh vào ngày 20/08/2018 và quét lại vào ngày 31/08/2018 cho  nghiên cứu sinh (2015, 2016, 2017, 2018) năm học 2018-2019. Đề nghị  nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1 (lần 2)
Đăng ngày:8/13/2018 12:39:15 PM

Hiện Nhà trường đã tính học phí hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1, hoc viên có thể tra cứu thông tin hoc phí phải nôp trên trang cá nhân dành cho học viên. Nhà trường  sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học vào ngày 20/08/2018 và quét lại vào ngày 31/08/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017, 2018) học phí học kỳ 2017_2018_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước đối với các  học viên chưa nộp . Đề nghị các học viên nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí cao học hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1
Đăng ngày:7/13/2018 4:02:30 PM

Hiện Nhà trường đã tính học phí hoc kỳ 2017_2018_2 đợt 1, hoc viên có thể tra cứu thông tin hoc phí phải nôp trên trang cá nhân dành cho học viên. Nhà trường  sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học vào ngày 20/07/2018 và quét lại vào ngày 30/07/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017, 2018) học phí học kỳ 2017_2018_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước đối với các  học viên chưa nộp . Đề nghị các học viên nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng hoc phí nghiên cứu năm hoc 2018-2019
Đăng ngày:6/29/2018 9:08:44 AM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với các nghiên cứu sinh vào ngày 20/07/2018 và quét lại vào ngày 30/07/2018 cho  nghiên cứu sinh (2015, 2016, 2017, 2018) năm học 2018-2019. Đề nghị  nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng học phí cao học (Quét bổ sung ngày quét 20,29/06/2018 )
Đăng ngày:6/15/2018 10:50:03 AM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học vào ngày 20/06/2018 và quét lại vào ngày 29/06/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017) học phí học kỳ 2017_2018_1 đợt 2 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp . Đề nghị các học viên nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh (Quét đợt cuối ngày quét 21,31/05/2018 )
Đăng ngày:5/17/2018 11:40:26 PM

Đợt thu trước tháng 03,04/2018 (đợt 3,4), một số học viên vì lý do khách quan chưa hoàn thành được học phí. Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh vào ngày 21/05/2018 và quét lại vào ngày 31/05/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016, 2017,) học phí học kỳ 2017_2018_1 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh (Quét đợt 3)
Đăng ngày:3/11/2018 11:01:30 PM

Đợt thu trước tháng 01/2018 (đợt 2), một số học viên vì lý do khách quan chưa hoàn thành được học phí. Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh vào ngày 20/03/2018 và quét lại vào ngày 30/03/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016CLC, 2016, 2017) học phí học kỳ 2017_2018_1 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh (Quét đợt 2)
Đăng ngày:1/16/2018 9:45:26 AM

Đợt thu trước tháng 12/2017, một số học viên vì lý do khách quan chưa hoàn thành được học phí. Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh vào ngày 22/01/2018 và quét lại vào ngày 31/01/2018 cho học viên cao học khoá (2015, 2016CLC, 2016, 2017) học phí học kỳ 2017_2018_1 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thống báo đóng học phí cao học (học kỳ 2017_2018_1) và nghiên cứu sinh (năm học 2017-2018)
Đăng ngày:12/15/2017 9:12:54 AM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh vào ngày 20/12/2017 và quét lại vào ngày 29/12/2017 cho học viên cao học khoá (2015, 2016CLC, 2016, 2017) học phí học kỳ 2017_2018_1 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo về việc thực hiện chương trình đào tạo và học phí đối với nghiên cứu sinh (Lần thứ 3 – lần cuối)
Đăng ngày:11/6/2017 3:54:49 PM

Thời gian vừa qua Viện Đào tạo Sau đại học đã có 2 thông báo cho Trợ lý sau đại học các Viện CN/Viện NC/Trung tâm NC  để nhắc nhở nghiên cứu sinh thực hiện chương trình đào tạo và nghĩa vụ học phí năm học 2016-2017, 2017-2018. Đến nay, một số NCS các khóa từ 2013 đến 2017 (có danh sách kèm theo) vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.


Thông báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh đợt bổ sung
Đăng ngày:10/16/2017 3:14:08 PM

Trong đợt quét cuối vừa rồi, một số học viên vì một số lý do khách quan chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí bổ sung qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt cuối vào ngày 20/10/2017 và quét lại vào ngày 31/10/2017 cho học viên cao học khoá (2014, 2015, 2016CLC, 2016, 2017A) học phí học kỳ phụ 2016_2017_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thống báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh đợt cuối (quét học phí ngày 20/09 và 29/09/2017)
Đăng ngày:9/14/2017 9:58:48 AM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt cuối vào ngày 20/09/2017 và quét lại vào ngày 29/09/2017 cho học viên cao học khoá (2014, 2015, 2016CLC, 2016, 2017) học phí học kỳ phụ 2016_2017_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thống báo đóng học phí cao học và nghiên cứu sinh (quét học phí ngày 21/08 và 31/08/2017)
Đăng ngày:8/17/2017 10:46:11 AM

Nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng vietinbank thực hiện quét học phí qua thẻ ATM đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh vào ngày 21/08/2017 và quét lại vào ngày 31/08/2017 cho học viên cao học khoá (2014, 2015, 2016CLC, 2016, 2017) học phí học kỳ phụ 2016_2017_2 đợt 1 cùng học phí học kỳ trước học viên chưa nộp và nghiên cứu sinh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) năm học 2017-2018. Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh nạp tiền học phí phải nộp vào tài khoản ATM học phí trước ngày quét trên.


Thông báo về việc thay đổi số tài khoản thu học phí của học viên sau đại học
Đăng ngày:6/2/2017 8:42:44 AM

Viện Đào tạo sau đại học nhận được thông báo của Ngân hàng TM CP Công thương Viêt Nam (VietinBank), chi nhánh Hai Bà Trưng sẽ thay đổi số tài khoản của khách hàng bắt đầu từ ngày 10/06/2017. Vì vậy, Viện Đào tạo sau đại học lưu ý tất cả các học viên cao học, NCS của Trường về việc chuyển đổi số tài khoản thu học phí. 


  
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn