Trang chủ >> Ðào tạo >> Cao học

Thông báo nhận bằng thạc sĩ cho các học viên cao học
Đăng ngày:10/13/2020 11:25:24 PM

Dành cho các học viên bảo vệ đến 24/08/2020 (Các học viên tra thông tin tại mục Tra cứu thông tin bằng trên website sdh.hust.edu.vn)Nhận bằng thạc sĩ cho học viên cao học (Bảo vệ đến tháng 05/2020)
Đăng ngày:12/13/2019 3:45:56 PM

Dành cho các học viên bảo vệ từ 01/08/2019 đến 31/05/2020


Thông báo nhận thẻ ATM học phí cho hoc viên cao hoc khoá 2019B
Đăng ngày:11/28/2019 8:25:21 AM

Hiện nay Phòng Đào tạo đã có thẻ ATM học phí khoá 2019B , đề nghị đại điện lớp trưởng các lớp cao hoc qua Phòng Đào tạo (P315- Nhà C1) để nhận thẻ ATM cho lớp bắt đầu từ thứ 5 (ngày 28/11/2019).


Lịch học cao học Kỳ 1 năm học 2019-2020
Đăng ngày:11/14/2019 4:31:02 PM
Lịch học Triết học khóa 2019A và 2019B
Đăng ngày:10/1/2019 2:25:14 PM
Nhận bằng thạc sĩ cho học viên cao học
Đăng ngày:9/4/2019 10:39:16 AM

Dành cho các học viên bảo vệ từ 01/04/2019 đến 31/07/2019  
Điện thoại: 02438692115
Phòng đào tạo- Bộ phận quản lý đào tạo sau đại học - P315 - C1 - Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Namn